ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 % στις παρεχώμενες υπηρεσίες

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ στην διεύθυνση ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 18, Τ.Κ. 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ (τηλ. 2385044083)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
προσφέρει έκπτωση στα μέλη της I.P.A 20 % στις παρεχώμενες υπηρεσίες