ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »ΑΝΕΛΙΞΗ» 15%,

Εκπαίδευση – Φροντιστήρια – Μάθηση στην διεύθυνση Καποδιστρίου -93-, Ιτέα – Φωκίδας (τηλ. 2265301552)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ »ΑΝΕΛΙΞΗ»
προσφέρει έκπτωση στα μέλη της I.P.A 15%, E-mail: anelixi.front@gmail.com.
ΑΜΦΙΣΣΑ- ΦΩΚΙΔΑΣ : Ανδρούτσου -8-, τηλ: 22653-01550.